Οδηγίες εγκατάστασης κεντρικού μοτέρ ACM για ρολά ασφαλείας

μοτέρ ρολλού

 1. Ανοίγουμε μία τρύπα Φ10, στο επάνω μέρος του άξονα και σε απόσταση 5 cm από το κέντρο του άξονα.
 2. Αφαιρούμε τις βίδες M10 από το τύμπανο του μοτέρ.
 3. Αφαιρούμε τα δύο μισά (πάνω & κάτω) του τυμπάνου του μοτέρ, ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες M8 (χρησιμοποιώντας κλειδί άλλεν 6 mm).
 4. Αφαιρούμε προσεχτικά τη μαύρη πλαστική λωρίδα που αποτελεί το ρουλμάν του τυμπάνου του μοτέρ. Η λωρίδα είναι καλυμμένη με γράσο οπότε πρέπει να προσέξουμε να μην κολλήσει σκουπίδια. Δεν αφαιρούμε το γράσο.
 5. Αφαιρούμε τα δύο μισά (πάνω & κάτω) του κορμού του μοτέρ, ξεβιδώνοντας τις τέσσερις βίδες M8 (χρησιμοποιώντας κλειδί άλλεν 6 mm).
 6. Εάν απαιτείται, τοποθετούμε τον λευκό πλαστικό προσαρμογέα διαμέτρου του άξονα, τοποθετώντας τον με βάση την τρύπα Φ10 που έχουμε ήδη ανοίξει.
 7. Ενώνουμε τα δύο μισά (πάνω & κάτω) του κορμού του μοτέρ, βιδώνοντας τις τέσσερις βίδες M8 (χρησιμοποιώντας κλειδί άλλεν 6 mm), ώστε να αγκαλιάζει τον άξονα του ρολλού.
 8. Βιδώνουμε την μία βίδα Μ10 (αυτή με το εξαγωνικό κεφάλι που δεν φέρει παξιμάδι) στην τρύπα Φ10 (χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 17 mm), με τρόπο ώστε να περάσει στο εσωτερικό του άξονα.
 9. Τοποθετούμε προσεχτικά στη θέση της τη μαύρη πλαστική λωρίδα που αποτελεί το ρουλμάν του τυμπάνου του μοτέρ.
 10. Ενώνουμε τα δύο μισά (πάνω & κάτω) του τυμπάνου του μοτέρ, βιδώνοντας τις δύο βίδες M8 (χρησιμοποιώντας κλειδί άλλεν 6 mm).
 11. Βιδώνουμε την άλλη βίδα Μ10 (αυτή με το εξαγωνικό κεφάλι που φέρει παξιμάδι) όσο σφιχτά απαιτείται για να σταθεροποιήσει το μοτέρ στον άξονα του ρολλού (χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 17 mm).
 12. Εάν απαιτείται, τοποθετούμε τον μαύρο πλαστικό προσαρμογέα διαμέτρου των τυμπάνων ελατηρίων, κουμπώνοντάς τον τον στο επάνω μέρος του τυμπάνου του μοτέρ.
 13. Κρατάμε τραβηγμένη την ντίζα της αποσύμπλεξης ώστε να μπορούμε να περιστρέψουμε το τύμπανο του μοτέρ με το χέρι. Περιστρέφουμε χειροκίνητα το τύμπανο κατά 1 στροφή, κατά την φορά που περιστρέφεται το τύμπανο όταν κατεβαίνει το ρολλό.
 14. Συνδέουμε το επάνω μέρος της κουρτίνας του ρολλού με το τύμπανο του μοτέρ. Για τον σκοπό αυτό βιδώνουμε την αντίστοιχη βίδα M10, μαζί με την ροδέλα της, στο σπείρωμα του επάνω μισού του τυμπάνου του μοτέρ (χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 17 mm).
 15. Ανοίγουμε δύο τρύπες στον άξονα: μία για το καλώδιο του μοτέρ και μία για την ντίζα της αποσύμπλεξης. Φροντίζουμε οι τρύπες να μην έχουν κοφτερά χείλη που μπορεί να τραυματίσουν το καλώδιο ή την ντίζα.
 16. Περνάμε από την πρώτη τρύπα στο εσωτερικό του άξονα το καλώδιο 4×1.0 mm² που συνοδεύει το μοτέρ (φροντίζουμε ώστε το καλώδιο να μένει μακριά από τα κινούμενα μέρη του ρολλού). Το καλώδιο βγαίνει από την άκρη του άξονα, στο πλάϊ του ρολλού. κάνουμε την σύνδεση του καλωδίου (στις 3 επαφές της κλέμας και στον κορμό του μοτέρ). Ασφαλίζουμε το καλώδιο, ώστε να μην έρθει σε επαφή με κινούμενα μέρη του ρολλού, σφίγγοντάς το με δεμάτικό επάνω στον άξονα.
 17. Περνάμε από την πρώτη τρύπα στο εσωτερικό του άξονα την ντίζα της αποσύμπλεξης (φροντίζουμε ώστε η ντίζα να μένει μακριά από τα κινούμενα μέρη του ρολλού και να κάμπτεται όσο πιο ομαλά γίνεται). Η ντίζα βγαίνει από την άκρη του άξονα, στο πλάϊ του ρολλού. Για να περάσει η ντίζα πρέπει πρώτα να την αποσυνδέσουμε από την περιστροφική λαβή ενεργοποίησης της αποσύμπλεξης.
 18. Βεβαιωνόμαστε ότι το ρολλό είναι συνδεδεμένο στο τύμπανο και κατεβασμένο. Βεβαιωνόμαστε επίσης ότι το μοτέρ είναι συμπλεγμένο (το τύμπανο δεν μπορεί να περιστραφεί χειροκίνητα). Εάν δεν είναι συμπλεγμένο, ελέγχουμε ότι η ντίζα λειτουργεί σωστά (το συρματόσχοινο κινείται ελεύθερα πέρα-δώθε στον σωλήνα) και δεν τσακίζει ή κάνει απότομες στροφές.
 19. Ρυθμίζουμε τον διακόπτη που αντιστοιχεί στην κλειστή θέση του ρολλού (μπορεί να είναι είτε ο I. είτε ο II. ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης του μοτέρ - βλέπε σχετικό σχήμα παρακάτω). Για τον σκοπό αυτό περιστρέφουμε το κοντινό του μαύρο πλαστικό παξιμάδι μέχρι αυτό να πιέζει τόσο τον διακόπτη ώστε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό κλικ του.
 20. Ρυθμίζουμε τον διακόπτη που αντιστοιχεί στην ανοιχτή θέση του ρολλού (τον απέναντι διακόπτη), περιστρέφοντας το μαύρο πλαστικό παξιμάδι που αντιστοιχεί σε αυτόν. Η ρύθμιση γίνεται με διαδοχικές δοκιμές, με προσοχή ώστε να είμαστε σίγουροι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τυλίξει στον άξονα του ρολλού όλο το μήκος της κουρτίνας. Τις δοκιμές τις κάνουμε πάντα με ηλεκτροκίνητη λειτουργία - όχι χειροκίνητα.

exploded σχέδιο μοτέρ ρολού

Στο επόμενο σχήμα φαίνεται ο τρόπος που η κουτρίνα του ρολλού συνδέεται με το τύμπανο του μοτέρ καθώς και η χρήση του προσαρμογέα (στην περίπτωση που το μοτέρ έχει τύμπανο Φ200 και τα κουτιά των ελατηρίων έχουν διάμετρο Φ220).

τοποθέτηση κεντρικού μοτέρ

Οι διακόπτες τερματικών θέσεων (κόβουν το ρεύμα προς το μοτέρ όταν η πόρτα είναι αντίστοιχα τελείως ανοιχτή ή τελείως κλειστή) ενεργοποιούνται από έναν μαύρο πλαστικό φορέα που μετακινείται πέρα-δώθε καθώς το ρολό ανεβαίνει & κατεβαίνει. Πλαστικά παξιμάδια στηριγμένα στον φορέα, μας δίνουν την δυνατότητα να ρυθμίσουμε με ακρίβεια την ανοιχτή και την κλειστή θέση του ρολού. Το ποιος διακόπτης (δηλαδή ο I. ή ο II.) αντιστοιχεί στην κλειστή θέση του ρολού και ποιος στην ανοιχτή, εξαρτάται από τον τρόπο εγκατάστασης του μοτέρ, φαίνεται στα παρακάτω σχήματα:

κεντρικό μοτέρ ρολλών